Evsel Çözümler

Evsel Çözümler

Mikroges’in küçük çatı uygulamaları olarak tasarladığı 5kW,10 kw lık bu sistemler ile standart bir evin ihtiyacı olan yıllık enerji üretimi sağlanabilmektedir. Müstakil binalarda çatı alanına yerleştirilen paneller sayesinde üretilen DC elektrik eviricide AC ye dönüştürülerek sayaç sonrası tesisata bağlantısı yapılmaktadır. Evirici aynı zamanda sistemini kontrol altında tutmakta tüketilen elektriğe göre sistemi yönetmektedir. Öncelik üretilen enerjiyi tüketmektir, şayet tüketilen enerji üretilenden fazla ise ihtiyaç duyulan kadarı akülerden, aküler boş ise şebekeden ihtiyacı karşılama prensibi ile çalışır. İhtiyaç fazlası elektrik ise yasal mevzuatın izin verdiği şekilde devlete satılabilir.
En önemli etkenler olan panel yerleştirilebilecek çatı alanının büyüklüğü, çatı eğimi, gölgelenme ve eğim yönü mühendislerimiz tarafından değerlendirilip, kurulabilecek maksimum güç ve uygun montaj şekli belirlenerek sistem tasarlanıp kurulum yapılmaktadır.