Kurumsal

Mikroges tarım sektörünün gücüne güç katacak Güneş Enerjisi Santralleri ile daha bereketli bir üretim için yola çıktı!

Misyonumuz

   Enerji de dışa bağımlığı en aza indirmek, kendi enerjisini üreten çiftçileri, evleri, sanayi tesislerini kurmak. Daha temiz ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Vizyonumuz

Enerji sistemlerinin insan ve doğayı merkeze alarak, tüm ülke çapında yaygın ve ileri düzeyde verimlilik esasına göre kurulumu ile işletmesini ve süreçlerini en iyi şekilde yürütmektir.

Stratejimiz

Sürdürülebilir tarım için, çevreci elektrik enerjisi kaynakları sağlamak.

Hakkımızda

Mikroges ailesi olarak Türkiye’de yenilenebilir enerjinin önemini en iyi şekilde anlayarak geliştirdiğimiz evsel, tarımsal ve fabrika çatı sistemlerini çiftçilerimize sunmak için yola çıktık. Uzman teknik kadromuz, Ar-ge mühendislerimiz ve satış ekibimizle sizlere en verimli ve temiz enerjiyi üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Tükettiği enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer almaktadır. 2014 yılında enerji hammadde ithalatına 55 milyar dolar kaynak aktarılmıştır. Globalleşen dünyada, sanayideki en ağırlıklı girdi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynaklardan ve ileri teknoloji ile ucuza temini en önemli amacımızdır. Kendi enerjisini üreten ülke ekonomisine ve bireysel ekonomiye destek veren çiftçilerimiz için enerji üretimini en verimli hale getirmek.

Hedefimiz; enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürmek, her proje için özel çözümler geliştirmek, ürün kalitesini sürekli arttırıp sürdürülebilir çevre dostu ve sorunsuz enerji tedariki sağlamaktır.

Mikroges Güneş Enerji Sistemleri
Referanslar

Çözüm Ortaklarımız