Tarımsal Çözümler

Tarımsal Çözümler

Elektrik şebekesi ve sulama dağıtım kanalının tarlaya götürülmesi yüksek maliyet unsurlar içermektedir. Tarla sulaması yapan çiftçiler bundan dolayı tarlasına yakın bir yerde sondaj yaptırarak su kuyusu açar ve kuyuya bıraktığı dalgıç pompayı şebeke elektriği ile çalıştırmaktadır. Artan fatura maliyetleri, operasyonel zorluklar güneş enerjisi ile tarımsal sulamanın önemi her geçen gün arttırmaktadır. 

Sistem kurulumundan sonra, güneş panelleri güneş doğmaya başlayınca artan voltaj sayesinde oluşan gücü kuyuda bulunan pompaya aktarır ve pompa da suyu yeryüzüne çıkarır. Çıkarılan su herhangi bir depoda depolanacaksa kullanılan elektronik şamandıra ile depo dolduğu zaman otomatik olarak duracaktır. Eğer depo yoksa ve su hemen tarlaya aktarılıyorsa güneş batana kadar sistem çalışmaya devam edecektir.